Boendeinformation


Rökfritt boende

Som boende hos LEMBLA Fastighets AB önskar vi att du visar respekt och tar hänsyn gentemot dina grannar. Det innebär att rökning inte får ske på allmänna ytor samt ett par meters avstånd hålls till samtliga entréer till fastigheterna för att grannarna ska kunna passera utan att utsättas för rök.

Vi har också några av våra fastigheter som är helt rökfria både på gård och alla ytor inom huset. I dessa fastigheter har hyresgästerna som villkor i sina hyresavtal att hålla lägenheten samt eventuell balkong/uteplats rökfri.

Värmesystemet i din lägenhet

Under vår och höstmånaderna är det lätt att man upplever att det är kallt i lägenheten. Värmesystemet är automatiska och går igång när det är under 15 grader ute. Blir det varmare så kopplar värmesystemen ifrån igen. Därför kan inomhustemperaturen upplevas svajig när det ena dagen är kallt och regnigt ute och nästa dag sol och varmt väder. Värmesystemen stabiliseras när temperaturen ute är konstant under 15 grader. 

Du kan själv påverka temperaturen i din lägenhet genom att:

  • Vrida upp termostaten på max.
  • Inte ställa ut möbler framför elementen.
  • Inte ha långa gardiner framför termostaten på elementet. 

Vår ambition är att hålla cirka 20 grader i lägenheten. 


Så tar du hand om sopor på bästa sätt

Att sortera sopor är idag en självklarhet för de flesta av oss. Men det finns även fler tips på hur du bäst tar hand om dina sopor för att miljörummet ska hållas så fräscht som möjligt för dig själv, dina grannar och för dem som arbetar med att ta hand om avfallet.

Här är våra enkla tips:

  • Knyt ihop din soppåse.
  • Använd pappåse till ditt matavfall.
  • Sortera dina sopor så att rätt saker hamnar i rätt kärl.
  • Lägg inga sopor på locken eller på golvet.
  • Är kärlet fullt, välj ett annat kärl, oftast finns det plats i kärlen längst in.
  • I många miljörum är det lite ont om plats och då sätter vi in de fraktioner som vi tror används mest.

Tack för din medverkan till ett trivsamt boende!