Trygghet för dig

Vi på LEMBLA Fastighets AB prioriterar en trivsam och tryggmiljö för våra hyresgäster. Det gäller inte enbart lägenheter och övriga utrymmen inom fastigheterna utan även utemiljön som finns i den omedelbara närheten.

Vi vill vara säkra på att alla skall känna sig trygga och fritt kunna röra sig inom våra bostadsområden.

Utemiljön

Vår policy när det gäller renhållning och nollvision när det gäller skadegörelse bidrar till en lugn och trygg boende- och vistelsemiljö. Våra fastigheter får t ex inte ha krossade fönster utan åtgärd och inte heller får fasaden visa upp eventuellt klotter. Åtgärder för sanering och underhåll vidtas omedelbart.

Vi välkomnar därför att våra hyresgäster är uppmärksamma på om något ovanligt sker i deras fastigheter och snarast meddelar oss på kundtjänst så att vi kan åtgärda.

Inom fastigheten

När det gäller olika gemensamma utrymmen i fastigheterna ser fastighetsskötaren regelbundet över dem vilket bidrar till förbättringar och en god standard. Alla dörrar skall ha lås och endast hyresgästerna har nyckel till de olika förråden och utrymmena.

Porten är alltid låst och har i vissa fastigheter porttelefon. Belysningen är god och inspekteras ofta.

LEMBLA Fastighets AB följer också de regler och föreskrifter som myndigheterna har slagit fast, t ex ett systematiskt brandskyddsarbete.

Inomhusmiljö

Här följer några råd som du behöver uppmärksamma.

För övriga livsviktiga råd när det gäller brandsäkerhet klicka här.

Vi påminner också om att skaffa en hemförsäkring, läs mer om hemförsäkring här.

I entréer, trapphus och gångar