Trivsel för alla

Det är vår prioritet att alla hyresgäster skall trivas i våra fastigheter och bostadsområden. Det är därför av största vikt att alla visar hänsyn och respekt för de regler som LEMBLA Fastighets AB har fastställt som skall bevara trivseln.

Inga störningar och höga volymer mellan klockan 22.00 och 07.00 med hänsyn till att de flesta sover mellan denna tid.

Upprepade störningar och ignorering av denna regel kan leda till att hyresavtalet sägs upp.

Vad är då "störningar"?

Om du skall ha en tillställning - informera dina grannar i förväg och kontrollera ljudnivåerna efter 22.00.

Trivselregler för balkonger

Trapphus, gångar, entréer

Inga cyklar, pulkor, barnvagnar får ställas upp i dessa utrymmen. De måste vara absolut fria för passage.

Rökning

Rökning är förbjuden både inomhus och utomhus på våra fastigheter. Det gäller alltså inne i våra lägenheter, såväl som samtliga allmänna utrymmen inklusive innergårdar, trapphus, källargångar, cykelrum och tvättstugor.

Dörrmattor på utsidan av din lägenhetsdörr

Dörrmattan kan endast placeras på insidan. Vi åberopar inte bara att rengöringen av trapphuset går lättare utan det är också risk för brand. Dörrmattor som antänds sprider elden mycket snabbt in till din lägenhet. Läs mer om brandskydd här.