Tillgång till lägenhet

När det har inträffat ett fel i lägenheten och du har gjort felanmälan till oss, behöver vi få tillgång till lägenheten för att åtgärda felet.

Om du inte kan vara hemma vid tidpunkten för åtgärd måste vi få ditt medgivande att gå in i lägenheten med vår extranyckel.

Finns det extralås i lägenheten ber vi dig att lämna dessa olåsta eller att du ger oss nyckel till detta.

Det är bra att tänka på att lämna nyckel till extralås till oss ifall du reser bort ett tag. Vi kan behöva gå in i din lägenhet om det till exempel skulle inträffa en vattenläcka för att åtgärda denna.