Skyltning

När det gäller din ytterdörr till lägenheten så är det endast tillåtet med din namnskylt.

Andra former av skyltning eller lösa lappar är inte tillåtet.