Parabol & antenn

Det är inte tillåtet att montera upp en parabol eller TV-antenn någonstans på fastigheten.

Om du skall ha en parabol eller TV-antenn på balkongen får den endast placeras på balkonggolvet utan fastmontering.

Kontakta LEMBLA Fastighets AB för mer information och ett eventuellt godkännande om du önskar montera en parabol och TV-antenn.

LEMBLA Fastighets AB förbehåller sig rätten att avlägsna en parabol och TV-antenn om montering har skett utan godkännande från fastighetsägaren. Kostnaden för nedmontering debiteras då hyresgästen.