Inflyttning

LEMBLA Fastighets AB hälsar dig välkommen till oss och din nya lägenhet.

Du äger tillträde till lägenheten från klockan 12.00 den dag då hyresavtalet börjar gälla. Om det är en helgdag får du flytta in första vardagen därefter. Lägenheten är alltid besiktigad innan inflyttning.