Uppsägning av el

Innan du flyttar från din gamla adress, säg upp ditt el-abonnemang alternativt att du kan ta med avtalet till den nya adressen.

Ta kontakt med ditt elbolag i god tid för information om vad som gäller för just ditt abonnemang och när du senaste måste göra en flyttanmälan. Bra information att känna till om du funderar på en ny elleverantör.

Nätägare

Du betalar alltid en elnätsavgift till den som äger elledningen vilket är nätägaren. Man kan inte välja nätägare då det bara finns en inom varje område.

Elleverantör

Du kan alltid själv välja vilket företag som skall leverera elen och du har även frihet att byta elleverantör.

Vilka faktorer påverkar hur hög elräkningen blir?