Vanliga frågor

Vad skall man göra om grannen stör eller vad har LEMBLA Fastighets AB för uthyrningspolicy? Här är en sammanställning på de vanliga frågorna som vi brukar få. Skulle det vara så att du undrar om andra saker så kontaktar du bara vår kundtjänst.

Vanliga frågor om avtal

Den normala uppsägningstiden är 3 månader och det står angivet i hyreskontraktet. Uppsägningen skall vara skriftlig och skickas till kontoret i god tid. Tänk på att månaden som du skickar in kontraktet inte räknas. Du betalar hyran under uppsägningen och är skyldig att visa lägenheten för nya hyresgäster. Lämna ditt telefonnummer så vi kan nå dig under uppsägningstiden!

Undantag för 3 månaders uppsägning är om du flyttar till äldreboende eller servicehem. Då gäller 2 månaders uppsägning. Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning men vi måste fått in uppsägningen inom en månad efter att hyresgästens bortgång, annars gäller tremånadersregeln.

Vill du flytta före uppsägningstiden så får du meddela de nya intressenter av lägenheten och skriva på en förbindelse.

Vi skickar en bekräftelse på din uppsägning och informerar dig när vi gör en besiktning av lägenheten.

Tänk på att lämna lägenheten kl. 12.00 den dag efter hyresavtalet upphör gälla. Skulle det vara en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Nej, endast om särskilda skäl föreligger. Om du vill byta lägenhet måste du ansöka skriftligt om detta. Vi ställer samma krav på den du vill byta med som de vi ställde på dig, dvs. att personen kan klara av att betala hyran, inte har några betalningsanmärkningar och inte har misskött boendet. Men du måste då avstå från din hyresrätt. Endast den som står på kontraktet kan få kontrakt på den nya lägenheten.
Vill du byta till en annan lägenhet ska du först fylla i och lämna in vår bytesblankett. Sedan bokar du en tid för besiktning av din lägenhet. Först därefter kan du söka andra lägenheter inom vårt bestånd. Generellt gäller att du ska ha bott i din lägenhet i 24 månader innan ett byte kan bli aktuellt. Gäller det ett direktbyte med en hyresgäst hos oss eller annan fastighetsägare ska du ändå fylla i blanketten och lägenheten ska besiktigas.

Vi står båda på kontraktet. Vad händer vid en separation?
Den av er som ska flytta behöver fylla i och skicka en "partiell uppsägning" till LEMBLA Fastighets AB. För personen som flyttar gäller tre månaders uppsägning.

Lägenheten ska besiktigas innan omskrivning av kontraktet genomförs.

Vi är sambor, vad händer vid separation då endast en står på kontraktet?
Om ni är samboende samt överens om att den av er som inte står på kontraktet ska överta lägenheten, måste då lämna in uppgifter på att den personen är och har varit folkbokförd på adressen under de senaste tre åren till LEMBLA Fastighets AB.

Lägenheten ska besiktigas innan omskrivning av kontraktet genomförs.

Vi är gifta och ska separera, dock står jag inte med på kontraktet. Hur gör jag?
För att LEMBLA Fastighets AB ska kunna skriva om kontraktet ska ni lämna in skilsmässodomen alternativt ett bodelningsavtal.

Lägenheten ska besiktigas innan omskrivning av kontraktet genomförs.

Det är viktigt att våra hyresgäster trivs och är nöjda och trygga hos LEMBLA Fastighets AB. Därför har vi ställt vissa kriterier för den som söker en lägenhet hos oss.

 • För att få teckna hyresavtal hos LEMBLA Fastighets AB måste hyresgästen ha fyllt 18 år.
 • Inkomsten måste kunna styrkas och täcka hyreskostnaden.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Inga negativa referenser när det gäller boendet.
 • Följa LEMBLA Fastigheters AB:s policy när det gäller ett rimligt antal personer som bor i lägenheten.
 • Lägenheten skall upplåtas som bostad.
 • Vi tillåter inga husdjur i våra lägenheter.
 • Rökning är förbjuden både inomhus och utomhus på våra fastigheter.
 • Hyresgästen skall vara folkbokförd på lägenhetsadressen.

Vanliga frågor om lägenheten

Du får måla och tapetsera själv på egen bekostnad i din lägenhet, förutsatt att det är fackmannamässigt utfört. Men du bör alltid rådgöra med oss först innan du påbörjar arbetet. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten i sitt ursprungliga skick eller ersättningsskyldig om du slarvat, använt olämpligt material eller extrema varianter av färger och mönster. Ytskikten skall vid avflyttning vara i samma skick som vid inflyttningen.

Vi tillåter inte att du varken kaklar eller målar själv i badrummet eftersom detta kräver specialistkunskap. Det är inte heller tillåtet att borra i kaklet för uppsättning av badrumsskåp, handdukshängare m.m. då detta kan förstöra fuktspärren och därmed ge upphov till fuktskador. Använd självhäftande krokar istället.

Det är inte tillåtet att själv installera nytt tvättställ eller toalett. Efter behovsprövning byter vi ut detta.

När du skall sätta upp tavlor, lampor, hyllor m.m. är det viktigt att använda krokar och beslag som är anpassade för väggmaterialet så att skadorna på vägg och tapet minimeras.

Allt som inte är standard i lägenheten, som t.ex. persienner och annan utrustning, är hyresgästens egendom. Reparation och underhåll av dessa tar vi således inget ansvar för.

Vissa av våra lägenheter är förberedda för installation av disk och tvättmaskin. Innan du installerar dessa måste du kontakta oss. Arbetet måste utföras av en fackman och droppskydd är obligatoriskt under diskmaskinen.

Parabolantenn får varken monteras på tak eller vägg eller sticka ut utanför balkongen. Den får bara placeras på balkonggolvet. Om du vill montera en antenn, måste du ha vårt godkännande till placeringen.

Ja, det får du men råder dig att avstå och när det gäller TV:n, att använda bordsstativet i stället. Det blir ofta stora och många hål som du måste återställa när du flyttar från lägenheten. Du riskerar också att borra sönder el- och vattenledningar.
Som hyresgäst har du alltid rätt att kräva en lägsta temperatur på 18 grader, men vi på LEMBLA Fastighets AB har som mål att alla lägenheter ska hålla en temperatur på 20-21 grader inomhus. När du kontrollerar temperaturen, mät då mitt i rummet och en meter ovan golvet. Visar det sig att temperaturen ligger under 20 grader där gör du en serviceanmälan.
 • Tänk på att aldrig täcka dina element med gardiner eller möbler. Luften måste kunna röra sig fritt för att värmen ska spridas till hela lägenheten. Annars finns det risk att elementet slås av innan rummet blivit varmt.
 • Kom ihåg att vädra din lägenhet snabbt och effektivt när det är kallt ute (max fem minuter). Annars finns det risk att inomhustemperaturen sänks.
 • Använd gärna fläkten/spiskåpan när du lagar mat, men tänk på att om dessa står på i onödan så dras värme ut ur lägenheten och ersätts med kall luft som kyler lägenheten.
 • Om du har synliga tilluftsventiler vid fönstret eller inne i lägenheten är det viktigt att rengöra dessa med jämna mellanrum. De får inte heller täppas till. Genom dessa ventiler kommer det in frisk luft som ger ett gott inomhusklimat och som sprider värmen i lägenheten.
 • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Ett kallt element behöver inte betyda att något är fel. När temperaturen i lägenheten når 20 grader eller mer ska elementen bli kalla. Det innebär att du kan uppleva att elementet känns kallt trots att lägenheten har rätt temperatur.

Skulle du tappa nycklarna så måste du omedelbart kontakta kundtjänst och göra en felanmälan, antingen via telefon eller på hemsidan, så hjälper vi att skaffa en ny nyckel. Vill du ha fler nycklar, beställ dessa från oss. Samma sak gäller om du förlorar nyckel till tvättlås.

Tänk på att du måste lämna tillbaka samma antal nycklar som du kvitterade ut vid inflyttningen, annars debiteras du för ett låsbyte.

Skulle du eller din gäst orsaka skada i lägenheten blir du ersättningsskyldig enligt hyreslagen oavsett om det är försumlighet, vårdslöst beteende eller utsätter den för onormalt slitage.

Har du behov av att byta eller ersätta saker som går sönder vid normal användning, kontakta kundtjänst. Om du har ett fel som sedan leder till en stor skada och de underlåter att anmäla det kan du bli ersättningsskyldig för hela skadan.

Övriga frågor

Du kan felanmäla dygnet runt via vår hemsida. Så snart vi registrerat den tar vi kontakt med dig för att få ytterligare klarhet om felet.

OBS! Glöm inte att ange ditt telefonnummer när du lämnar din felanmälan så vi kan nå dig när vi skall åtgärda felet.

Tänk på att INTE låsa eventuellt extralås till lägenheten om ni medgivit oss att gå in med reservnyckel.

För den allmänna trivselns skull är det bäst att du i första hand själv tar kontakt med grannen och lugnt och sansat förklarar att du blir störd. För det mesta visar grannen då hänsyn och situationen får en god upplösning. Det kan ju vara så att grannen inte är medveten om att han/hon förorsakar störning.

Om detta trots allt inte hjälper eller du inte vill göra det måste du skicka en störningsanmälan till oss. Anmälan behöver vara skriftlig och kan göras via brev, se adress här, eller e-post.

Om du själv skall ha fest och misstänker att det kan bli störande för dina grannar, är det en god regel att i förtid meddela grannarna därom.

Tänk också på att om det är dina gäster som stör, antingen på gården, i trapphuset eller i lägenheten, så är det du som ansvarig.

Rökning är förbjuden både inomhus och utomhus på våra fastigheter.
För allas trevnad och säkerhet är det inte tillåtet att grilla med kol-, gas- eller engångsgrill på balkongen eller uteplatsen. Vi hänvisar istället till den gemensamma gården i området. Tänk alltid på säkerheten först, håll avstånd till byggnader/brandfarliga objekt och lämna aldrig grillen utan bevakning.
Om du får separata el- och nätfakturor beror det på att du valt en elleverantör som inte är nätägare d.v.s som äger elnätet för din bostad. Elfakturan avser din konsumtion av el och kommer från den elleverantör du valt, medan nätfakturan avser kostnaden för transport, ledningar och mätare.