Förebygga brand

LEMBLA Fastighets AB arbetar hela tiden med att se över och förbättra brandskydd och säkerhet inom våra fastigheter.

Vi är noga med att följa de lagar och bestämmelser som ges av berörda myndigheter. Det är några viktiga regler som våra hyresgäster behöver vara uppmärksamma på och som vi alla måste hjälpas åt med att följa.

Som hyresgäst är du skyldig att se till att det inte finns några privata föremål som kan blockera en eventuell utrymning och försvåra det för räddningstjänst och ambulanspersonal.

Fria passager måste därför alltid råda när det gäller:

Blockera inte med barnvagnar, cyklar, pulkor, möbler och lättantändliga föremål som t ex en dörrmatta. Placera dörrmattan på insidan och endast där. Dörrmattor som är placerade på utsidan och som antänds sprider elden mycket snabbt in till din lägenhet.

LEMBLA Fastighets AB ansvarar för att brandvarnare installeras i varje lägenhet men det är hyresgästens ansvar att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar. Vi rekommenderar att de testas en gång i månaden, byt batteri om så behövs. En brandvarnare behöver regelbundet rengöras från damm. Använd dammsugare!

Elektriska apparater, sladdar och uttag skall hållas fria från damm. Damsug regelbundet bakom kylskåpet och soffor där det samlas damm. Sladdar skall vara hela. Dra ut sladden från kontakterna när du inte behöver använda apparaten, t ex kaffekokaren. Vi rekommenderar en timer.

Lämna inte levande ljus obevakade! Se upp så du inte har brandfarligt material i anslutning till de levande ljusen. Använd brandsäkra ljusstakar!

Köksfläkten skall hållas ren från droppande fett som kan antända spisen. Använd barnsäkert skydd på spisen och kontrollera att farliga ämnen är placerade utom räckhåll för barnen.

LEMBLA Fastighets AB uppmanar våra hyresgäster på flera sidor att skaffa sig en heltäckande hemförsäkring för ditt personliga lösöre och ägodelar samt för skydd om du själv vållar skada.

Vår fastighetsförsäkring täcker inte hyresgästens privata ägodelar och förutom skydd för dina ägodelar erhåller du även skydd på en mängd viktiga områden. Läs mer om hemförsäkring här.